free site templatesİş Hizmetleri

geniş tecrübe ve bant genişliği

İş Hizmetleri

Türkiye'nin Avrupa, BDT, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın kavşağındaki stratejik konumu ve ülkenin temel potansiyeli, kişi başına düşen gelirdeki artış ve büyük, genç ve büyüyen bir nüfus kurumsal hizmetler sektörü. Türkiye, aşağıdakiler dahil olmak üzere çok çeşitli ticari hizmetlerde geniş deneyime sahiptir: a. Mühendislik ve Mimari Danışmanlık, Teknik Test ve Çağrı Merkezleri Ek olarak, ülkenin denetim ve muhasebe, hukuk ve iş danışmanlığı gibi bilgi tabanlı hizmetler konusunda da tecrübesi vardır.


Mühendislik ve Mimari Danışmanlık

• Türkiye'deki mühendislik ve mimari danışmanlık firmaları mühendislik, mimari, tasarım, mühendislik, şehir planlama, bilim ve çevre hizmetleri sunmaktadır.

• İyi eğitimli işgücü, uluslararası standartlara göre düşük maliyetli hizmet ve çeşitli pazarlarda ve proje türlerinde uzmanlığı, Türkiye'de sektörün ilerlemesine yardımcı olmaktadır.

• 2015-2016 akademik yılında, 33,785 öğrenci mühendislik ve mühendislik bölümünden mezun olmuş ve 14,585 mimari ve inşaat çalışmaları tamamlamıştır.

Teknik Testler

• Teknik test pazarı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, çok çeşitli iş alanları sunar: a. İnşaat ve temizlik testleri, teknik testler ve karayolu taşımacılığı.

• Bu hizmetler sektörlerindeki toplam gelirler, son on yılda artış eğiliminde olmuştur ve imalat, otomotiv, kimyasal madde ve BİT gibi sektörlerin büyümesiyle birlikte, teknik testlere duyulan ihtiyaç buna göre artmaya devam edecektir.

Çağrı Merkezi

• Çağrı merkezi sektörü, 1990'larda ilk çağrı merkezinin kurulmasından bu yana Türkiye'de ivme kazandı.

• Türkiye Çağrı Merkezleri Birliği'ne göre, 2013 yılında bu rakamlar 2.9 milyar dolar, 1.124 çağrı merkezinde 70.200 çalışan, 2016 yılında 4.5 milyar dolara, 1.229 çağrı merkezinde 85.000 çalışan oldu.

• Sektör, 2023 yılına kadar 300.000 çalışanı olan iddialı bir hedef belirlemiştir.

Bilgi Tabanlı Hizmetler  

• Denetim ve muhasebe, hukuk ve iş danışmanlığı gibi bilgi tabanlı hizmetler de Türkiye ekonomisinde çok önemli bir rol oynamaktadır.

• Canlı Türkiye ekonomisi ve gelişmiş iş ortamı, Türkiye'deki yabancı şirketlerde çarpıcı bir artışın önünü açtı.

• Türkiye'deki yabancı kaynaklı işletmelerin sayısı son on yılda dört katına çıkmış, 2016 yılında 52.700'e ulaşmıştır. Bu artış, gelişen iş ortamı ile birlikte, Türkiye'deki bilgi tabanlı hizmetlerin büyümesine katkıda bulunmuştur. 

• Yeni düzenlemelerin getirilmesi ve Türkiye'nin AB standartlarına duyduğu özlem ile sektör, büyümek için ideal bir konumda.


Bize bir E-Posta ✉ yaz
İletişim Formu için

NE YAPARIZ

Tavsiye Etmek
Yönetme
 Yenilik
Finans
Çoklu Yatırım
Müzakere
Destek

MRG PROJELER
MRG Projeleri ve Çoklu Yatırımları

MRG İnsanları getiriyor
Sermaye ve Fikirler birlikte!

YASAL BİLDİRİM

Damga

HİZMET

ÜLKE, ŞEHİR, BÖLGELER
Şirket Lokasyonları ve Ülkeleri

Türkiye - İstanbul
1. Bölge Akdeniz 2. Doğu anadolu bölgesi
3. Ege Bölgesi 4. Güneydoğu anadolu bölgesi
5. İç anadolu bölgesi 6. Karadeniz bölgesi
7. Marmara bölgesi