free site creation softwareBT - Bilgi Teknolojisi - IKT

İletişim Teknolojisi

BT - Bilgi Teknolojisi - IKT

Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörü, hem değişen iş dünyasını hem de sosyal alanı doğrudan veya dolaylı olarak etkilediğinden, Türkiye ekonomisinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Gelecekte bu sektörün bugün olduğundan çok daha önemli olacağı konusunda Türkiye'de bir fikir birliği var.

Bilgi ve iletişim teknolojisinin temeli, günümüzün iş ve sosyal yaşamının, teknoloji gelişimini daha da ilerletmek için en güncel ve verimli çözümleri bulmasını sağlamaktır. Bunun ışığında, BİT sektörüne olan ilgi Türkiye'de artmaya devam etmiş ve ülkenin gelecekte sektöre aktif olarak katılmasını sağlamak için araştırmalar başlatılmıştır. Bu her şeyden önce yeni girişimlerde ve yatırımcılar için Ar - Ge yasasında yansıtılmaktadır.

• Genç nüfus arttıkça ve online pazar büyüdükçe, cep telefonu kullanıcılarının sayısı 2016 yılında 75'e yükselmiştir.

• Türkiye'de donanım, yazılım, bilişim ve telekomünikasyon hizmetleri alanında BT harcamalarının 2018 yılına kadar 35 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

• Türkiye'de BİT harcamalarının küresel ortalamanın üzerinde bir artış göstermesi bekleniyor. Büyük iç pazarı ve BİT endüstrisinin önemli potansiyeli nedeniyle, endüstrinin 2012 ve 2017 arasında yıllık ortalama yüzde 7,4 oranında büyümesi beklenmektedir.  

• Türkiye'deki hanelerin yüzde 76,3'ü İnternet erişimine sahiptir.

• İnternet kullanıcılarının Türkiye’deki payı yüzde 61,2’dir ve 2018’de yüzde 65’in üzerine çıkması muhtemel. 

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü olan 2023 iddialı Türk vizyonu, Türkiye'de BİT sektörü için geniş kapsamlı hedefleri de içermektedir. Bu içerir:

• En az 30 milyon genişbant abonesine ulaşın

• 1000 Mbps hızında 14 milyon haneye Internet bağlantısı sağlayın

• BİT sektöründeki GSYİH’nın payının mevcut yüzde 2,9’dan yüzde 8’e yükseltilmesi

• E-dönüşümde ilk 10 ülkeden biri ol

• Nüfusun yüzde 80'i bilgisayarlara aşina olmalı

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TDZ'ler) 5.500'e, çalışanları 65.000'e ve ihracat ise 10 milyar dolara yükseliyor.

• Yılda yüzde 15 civarında bir pazar büyümesiyle BİT endüstrisinin boyutunu 160 milyar dolara yükseltin.

• Ar-Ge harcamasını şu anda yüzde 1'e kıyasla GSYİH'nın yüzde 3'e yükseltin.


Bize bir E-Posta ✉ yaz
İletişim Formu için

NE YAPARIZ

Tavsiye Etmek
Yönetme
 Yenilik
Finans
Çoklu Yatırım
Müzakere
Destek

MRG PROJELER
MRG Projeleri ve Çoklu Yatırımları

MRG İnsanları getiriyor
Sermaye ve Fikirler birlikte!

YASAL BİLDİRİM

Damga

HİZMET

ÜLKE, ŞEHİR, BÖLGELER
Şirket Lokasyonları ve Ülkeleri

Türkiye - İstanbul
1. Bölge Akdeniz 2. Doğu anadolu bölgesi
3. Ege Bölgesi 4. Güneydoğu anadolu bölgesi
5. İç anadolu bölgesi 6. Karadeniz bölgesi
7. Marmara bölgesi