create a website


HİZMET ŞARTLARI

KULLANIM ŞARTLARI

GENEL ŞART VE İNCELEME KOŞULLARI, ÇİZİM HAKKI

MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI

1. Sözleşmenin bitiminde Akit taraf:

MINROGROUP CONSULTING INVESTMENT
Ataköy 7-8-9-10 Kısım Selenium Retro
E5 Çobançeşme Yanyol No. 18/1 A.Blok
K.2 D.45
34158 İstanbul | Türkiye

Telefon Ofisi: +90 (0) 212 812 7990
Telefon: +90 (0) 531 696 6601 Almanca
Telefon: +90 (0) 555 030 5451 Türkçe

Sahibi | Genel Müdür | CEO: Mr. Robert Böck
Internet: www.minrogroup.com
Internet: www.minrogroup.eu
Internet: www.minrogroup-investment-property.com
E-Posta: info@minrogroup.com

2. Müşteri ve MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI arasındaki yatırım, broker, aracılık sözleşmesi, yazılı sözleşmeyle veya başarılı aracılık / doğrulama faaliyetine ilişkin komisyon talebine dayanarak veya aracılık faaliyetini kullanarak aracılık faaliyetinin kullanılmasıyla sonuçlanır. Koşullardan veya farklılık gösteren anlaşmalardan farklı bir şey ortaya çıkmazsa, sözleşmenin altı aylık bir süresi vardır ve sözleşme taraflarından biri sözleşmenin sona ermesinden önce bir ay önceden bildirilmeksizin sona ermediği sürece altı ay daha otomatik olarak yenilenir.
3. Müşteri, MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI DANIŞMANLIĞI ile sözleşme süresince, diğer brokerleri sözleşme amacı ile ilgili aracılık ve / veya doğrulama faaliyetleri ile işletmeye alma hakkına sahip değildir. Bu düzenlemenin suçlu bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, müşteri doğabilecek zararlardan MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI'na karşı sorumludur.
4. MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI'nın yerleştirme ve / veya doğrulama faaliyetleri, sözleşme ortakları veya diğer bilgi memurları tarafından MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI temelinde sağlanan bilgi ve bilgiler temelinde gerçekleştirilecektir. Hatalar ve / veya önceden satış veya kiralama hakkı saklıdır. MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI, emlak teklifleriyle ilgili bilgileri ilan sahiplerinde veya ilanlarda belirtilen kurumlardan alır. MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI bu bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve zamanında olmasından dolayı sorumluluk kabul etmez.
5. MINROGROUP YATIRIMLARI DANIŞMANLIK, çıkar çatışması olmadığı sürece, ana sözleşmenin diğer tarafları için de komisyondan sorumlu olma hakkına sahiptir.
6. MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞININ kiralama ve / veya doğrulama faaliyeti, taraflar arasında ana sözleşmeye sözleşme konusu nesnenin kiralanması veya bunun tersi ile ilgili bir kiralama anlaşmasıyla sonuçlanırsa, bu komisyon talebini etkilemez. Ardından, normal aracılık, § 653 Abs. 2 BGB borçludur.
7. Müşteri, teklif edilen sözleşme hedefi ve ana sözleşmenin diğer sözleşme bölümünün (önceki bilgiler) hazırlığına ilişkin sözleşme fırsatını bilirse veya bu bilgiyi üçüncü bir tarafın aracılık sözleşmesi süresi boyunca alırsa, derhal bilgilendirecektir. MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI
8. MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI, MİNROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI'na verilen mülk / sözleşme ile ilgili bilgilerin yanı sıra MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞINA yapılan tüm aracılık ve / veya doğrulama faaliyetlerine ilişkin açıklamaları yalnızca ilgili müşteriye / müşterilere yöneliktir. Müşteri, aracı sözleşmenin imzalanmasından sonra gizli olarak ele almak ve bunu üçüncü şahıslara iletmemek için bilgileri kullanmak zorundadır. Müşteri bu durumu ağır şekilde ihlal ederse, MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞININ aracılık ve / veya doğrulama faaliyetlerinin sonuçlandırılmaması durumunda, MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI'na zarar verebilir.
9. Komisyon iddiası § 652 Abs anlamındadır. 1 BGB, eğer ana sözleşme MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI'nın sözleşmeye dayalı kanıt / arabuluculuk faaliyetine dayanıyorsa, ana sözleşmenin sona ermesi ile birlikte. Bu durumda, müşteri, ana sözleşmenin ne zaman, hangi ücrette ve hangi taraflarla yapıldığını derhal MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI DANIŞMANLIĞI'na bildirmekle yükümlüdür. Bilgi yükümlülüğü, ana sözleşmenin emsal şartlara tabi olduğu ve henüz gerçekleşmemiş olduğu gerçeğinden etkilenmez.
10. Müşteri, talepleri aynı sözleşme ilişkisine (aracılık sözleşmesi) dayanıyorsa veya diğer taleplerin tartışmasız veya yasal olarak bağlayıcı olması durumunda, MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI'nın komisyon talebine karşı yalnızca tutma veya kapatma hakları iddia edebilir.

11. İptal politikası

Para çekme
Sözleşmenizi yazılı olarak sebep olmadan (örneğin, mektup, faks, e-posta) 14 gün içinde iptal edebilirsiniz. Süre, bu talimatın yazılı olarak alınmasından sonra başlar, ancak alıcıya malların teslim alınmasından önce değil (benzer malların tekrar tekrar teslim edilmesi durumunda, ilk kısmi teslimatın alınmasından önce değil) ve Madde kapsamındaki bilgi yükümlülüklerimizi yerine getirmeden önce değil 246 § 2 ile birlikte § 1 paragraf 1 ve 2 EGBGB ile birlikte, § 312e paragraf 1 cümle 1 BGB'ye göre yükümlülüklerimiz 246 § 3 EGBGB ile bağlantılı olarak. İptal süresinin sürdürülmesi için iptal işleminin veya gönderinin zamanında gönderilmesi yeterlidir.

İptal gönderilmelidir:

MINROGROUP INVESTMENT CONSULTING
Ataköy 7-8-9-10 Kısım Selenium Retro
E5 Çobançeşme Yanyol No. 18/1 A.Blok
K.2 D.45
34158 İstanbul | Türkiye

Internet: www.minrogroup.com
Internet: www.minrogroup.eu
Internet: www.minrogroup-investment-property.com
E-Posta: info@minrogroup.com

Çekilme sonuçları:
Etkin bir iptal durumunda, karşılıklı olarak alınan faydalar ve teslim edilen herhangi bir yardım (örn. Faiz). Alınan hizmeti tamamen ya da kısmen ya da sadece bozulmuş durumda geri veremezseniz, tazminat ödemeniz gerekebilir. Ödemelerin iadesi yükümlülükleri 30 gün içinde yerine getirilmelidir. Bu süre sizin için makbuz göndermenizle veya sizin için bir şey göndermenizle başlar.
Özel Talimatlar:
Bir hizmet söz konusu olduğunda, iptal etme hakkınız, sözleşmeden doğan eşiniz, hizmetin yürütülmesine başlamayı, iptal süresi sona ermeden önce açık onayınızla başlamışsa veya kendiniz ayarladıysanız, zamanından önce sona erer. İptalin sonu.

12. Sözleşme dili
Sözleşme dili Almanca veya Türkçedir.

13. Bölünebilirlik maddesi ve yargı yetkisi
Yukarıdaki maddelerden birinin tamamen veya kısmen geçersiz olması veya geçersiz olması durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir. MINROGROUP YATIRIMLARININ DANIŞMANLIĞININ müşterisi bir tüccarsa veya Türkiye'de ikametgah sahibi değilse, yetki alanı ve yerine getirilme yeri İstanbul - Türkiye'dir. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen MINROGROUP YATIRIMLARI DANIŞMANLIK ile iletişime geçmekten çekinmeyin.
Stand Şartlar ve Koşullar Istanbul, 12.10.2018

Kara Para Aklama Yasası (GwG) kapsamındaki yükümlülükler
Yasa koyucu, iş ilişkilerinin kurulmasından önce, tarafların tanımlanması gerektiğini öngörmektedir (§ 3 GwG). Emlakçıların artık yasalarca bu bakım görevine uymaları zorunludur. Potansiyel alıcının tanımı, satış sözleşmesi müzakerelerinin gerçekleştirilmesinden önce emlakçı tarafından yapılmalıdır. Kimlik, kimlik kartı detaylarını (isim, doğum tarihi ve yeri, uyruk, adres, kimlik kartı numarası ve veren makam) veya kimlik kartının fotokopisini içermelidir.
Ayrıca, komisyoncunuz müşterisinin kendi ekonomik çıkarları için mi yoksa üçüncü bir taraf için mi davrandığını açıklığa kavuşturmak zorundadır. Akit tarafın ve uygun olan hallerde "yararlanıcı" nın "politik olarak ifşa edilmiş bir kişi" olup olmadığı da belirtilmelidir. Bir müşteri olarak, artık MLA aracılık yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve belgelere aracılık etmeniz ve emlakçıya vermeniz ve iş ilişkisi sırasında ortaya çıkan değişiklikleri yazılı olarak derhal bildirmeniz gerekmektedir. § 4 Abs. 6 GwG),
AB anlaşmazlık çözümüne referans:
Art uyarınca çevrimiçi anlaşmazlıkların çözümü. 14 para. 1 ODR-VO: Avrupa Komisyonu, çevrimiçi anlaşmazlıkların çözümü için bir platform sağlar (OS). Platforma: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

KULLANIM ŞARTLARI

Aşağıda tanımlandığı şekilde MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI web sitesine erişim MRG tarafından sağlanmaktadır. Bu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda, "MRG", MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI ve bağlı kuruluşları ve bunların memurları, müdürleri, memurları, ortakları ve çalışanları anlamına gelir. "MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI WEB SİTESİ", halka açık ve mrg.com, minrogroup.com, minrogroup-investment-property.com ve diğer alanlarda bulunan MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI web sitesini ifade eder.

MRG ile izleme: Bu Sitedeki ürün ve hizmetleri kullanımınız MRG tarafından izlenebilir ve elde edilen bilgiler MRG tarafından dahili ticari amaçlar için veya geçerli yasal veya öz düzenlemelere uygun olarak kullanılabilir.

Bu servis aracılığıyla ulaşılan bilgiler: Bu Servisler aracılığıyla sağlanan bilgileri yalnızca kendi kullanımınız için kaydedebilir, görüntüleyebilir, analiz edebilir, değiştirebilir, yeniden biçimlendirebilir ve yazdırabilirsiniz. MRG'nin yazılı izni olmadan bu bilgiyi tamamen veya kısmen yayınlayamaz, iletemez veya başka bir şekilde üçüncü taraflara çoğaltamazsınız. Ek olarak, bilgilerle bağlantılı olarak size sağlanan herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer bildirimleri değiştirmenize, gizlemenize veya kaldırmanıza izin verilmez. MRG, herhangi bir zamanda ve zaman zaman kendi editoryal takdir yetkisi ve işletme kararının çıkarları doğrultusunda bilgi ekleme, değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutar. Bu Kullanım Koşulları, burada açıkça açıklanan bilgilerle veya diğer bilgilerle ilgili herhangi bir hak vermeyi veya vermeyi amaçlamamaktadır ve burada açıkça verilmeyen tüm haklar, MRG'ye veya MRG'nin bilgileri aldığı üçüncü taraflara aittir. Bu hizmetteki belirli üçüncü taraf sağlayıcılardan elde edilen bilgilerle ilgili olarak zaman zaman yayınlanabilecek ek şart ve koşulları okumanız ve bunlara uymanız gerekir. Bu üçüncü taraf sağlayıcılar, bu hizmet aracılığıyla aldığınız bilgilerden kaynaklanan herhangi bir maddi zarardan size karşı sorumlu değildir. Bu hizmetteki belirli üçüncü taraf sağlayıcılardan elde edilen bilgilerle ilgili olarak zaman zaman yayınlanabilecek ek şart ve koşulları okumanız ve bunlara uymanız gerekir. Bu üçüncü taraf sağlayıcılar, bu hizmet aracılığıyla aldığınız bilgilerden kaynaklanan herhangi bir maddi zarardan size karşı sorumlu değildir. Bu hizmetteki belirli üçüncü taraf sağlayıcılardan elde edilen bilgilerle ilgili olarak zaman zaman yayınlanabilecek ek şart ve koşulları okumanız ve bunlara uymanız gerekir. Bu üçüncü taraf sağlayıcılar, bu hizmet aracılığıyla aldığınız bilgilerden kaynaklanan herhangi bir maddi zarardan size karşı sorumlu değildir.

İçerik için hiçbir garanti yoktur; Güncelleme için sorumluluk yok: MRG bu hizmet için açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Bizim tarafımızdan ve üçüncü taraf sağlayıcılarımız tarafından sağlanan hizmetler sizin sorumluluğunuzdadır. MRG, Hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, doğruluğu, eksiksizliği, güvenilirliği, performansı, zamanında veya sürekli kullanılabilirliği için kullanılmasının herhangi bir sonucunu da içeren belirli bir amaca uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk garantisi verdiğini açıkça reddeder. Ne MRG ne de üçüncü taraflardan herhangi biri bu sitede sunulan veri ve hizmetleri korumaktan veya bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir düzeltme, güncelleme veya yayın yapmaktan sorumlu değildir. Veri ve servislerin kullanılabilirliği önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

İçerik için sorumluluk yok; kullanım için sorumluluk yok: MRG, sizin veya üçüncü şahıslar için hiçbir koşul veya şarta bağlı değildir veya herhangi bir bağlantının veya iletişim servisinin, sizin veya , MRG ve siz; bağlantı veya iletişim servisinin MRG veya üçüncü bir tarafça sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın. MRG, bu sitede mevcut olan veri ve hizmetlerin sunumunda doğruluk, kalite, doğruluk, zamanındalık, güvenilirlik, performans, bulunabilirlik, eksiksizlik veya gecikme, eksiklikler veya kesintiler konusunda siz veya üçüncü taraflar için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. bu servisin performansının diğer bir yönü veya bu servis tarafından işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir hata veya gecikme olması durumunda. MRG, hiçbir şekilde, bu sitede sağlanan verilerin veya hizmetlerin kullanımından kaynaklanan, MRG'nin bu tür zararlar alması tavsiye edilse bile, hiçbir özel, dolaylı, tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz. MRG, Hizmetlerin kullanımıyla ilgili olarak MRG veya herhangi bir üçüncü tarafın yaşadığı zorlukları bildirmekten veya bu konuda herhangi bir işlem yapmaktan sorumlu değildir. veya bu web sitesinde sunulan veri veya hizmetleri kullanımınızdan kaynaklanan veya bunun sonucunda ortaya çıkan veya MRG'ye bu tür bir zararın oluşma olasılığı bildirilmiş olsa bile ortaya çıkan zararlar. MRG, Hizmetlerin kullanımıyla ilgili olarak MRG veya herhangi bir üçüncü tarafın yaşadığı zorlukları bildirmekten veya bu konuda herhangi bir işlem yapmaktan sorumlu değildir. veya bu web sitesinde sunulan veri veya hizmetleri kullanımınızdan kaynaklanan veya bunun sonucunda ortaya çıkan veya MRG'ye bu tür bir zararın oluşma olasılığı bildirilmiş olsa bile ortaya çıkan zararlar. MRG, Hizmetlerin kullanımıyla ilgili olarak MRG veya herhangi bir üçüncü tarafın yaşadığı zorlukları bildirmekten veya bu konuda herhangi bir işlem yapmaktan sorumlu değildir.

Güvenlikle ilgili hiçbir garanti yok: MRG, yetkisiz kişilerin bu Hizmet aracılığıyla gönderdiğiniz bilgilere müdahale etme veya bunlara erişme yeteneği de dahil olmak üzere, Web Sitesinin güvenliği ile ilgili hiçbir garanti vermez. Sistem kesintileri, yavaşlamalar ve kapasite yönlendirme, gecikme, yürütme ve ticari raporlamada kapasite kısıtlamaları / gecikmeleri: Yüksek İnternet trafiği, iletim sorunları, sistem kapasitesi kısıtlamaları ve diğer sorunların bir sonucu olarak, bazen siteye erişirken veya iletişim kurmakta zorluk çekebilirsiniz. İnternet üzerinden MRG veya diğer elektronik ve kablosuz cihazların hizmetleri var. İnternet Servis Sağlayıcısı veya MRG olsanız da, herhangi bir bilgisayar sistemi veya elektronik cihazda öngörülemeyen veya yavaşlamalar veya kapasite sınırlamaları olabilir.

İçeriği bir talep veya öneri olarak anlamayın: Bu materyal, sadece herhangi bir kullanıcının yatırım hedefleri, finansal durumu veya fonları gözetilmeksizin bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve MRG buna dayalı herhangi bir işlem talep etmemektedir. Bu materyal bir öneri olarak yorumlanmamalıdır; veya satın almak veya satmak için bir teklif; veya bir güvenlik, finansal ürün veya enstrüman alma veya satma teklifinin talep edilmesi; veya böyle bir teklif veya talep veya ticaret stratejisinin yasa dışı olacağı herhangi bir bölgedeki belirli bir ticaret stratejisine katılmak. Vadeli işlem, opsiyon ve yüksek verim teminatı içerenler de dahil olmak üzere bazı işlemler önemli risk taşır ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Bu materyal MRG'nin güvenilir olduğuna inandığı ve güncel kalmaya çalıştığı bilgisine dayanmaktadır.

Yetenek testi yapılmamıştır; tüm riskler açıklanmaz; Özel danışmanlara danışılmalıdır: 
MRG'nin bu web sitesinde sunulan veri ve hizmetleri sağlaması, bu web sitesinde açıklanan bir ürünün sizin için uygun veya uygun olduğunu gösteren bir işlemi veya bir beyanı tamamlamanız anlamına gelmez. Bu web sitesinde açıklanan ürünlerin çoğu önemli riskler içermektedir ve tüm bu riskleri tam olarak anlamadığınız ve sizin için uygun olduğunu belirlemediğiniz sürece hiçbir işleme girmemelisiniz. Bir ürünle ilgili olarak burada yer alan risklerin herhangi bir tartışması, tüm risklerin açıklanması veya belirtilen risklerin eksiksiz bir tartışması olarak yorumlanmamalıdır. Buradaki materyallerin hiçbirini işletme, finans, yatırım, riskten korunma, ticaret, yasal, düzenleyici, vergi olarak kullanmamalısınız,

Diğer web siteleri veya yapılan bağlantılar hakkında bilgi yok: Thizmeti, üçüncü taraflarca desteklenen ve sürdürülen belirli sitelere ("Siteler") bağlantılar sağlayabilir. MRG bu bağlantıları yalnızca size kolaylık sağlamak için sunar. Dolayısıyla, MRG Sitelerin içeriğiyle ilgili hiçbir garanti vermemektedir. MRG'nin Siteye bir link vermiş olması, MRG'nin Siteye, sahiplerine veya tedarikçilerine bir onay, onay, sponsorluk veya bağlılık teşkil etmez. MRG, Web Sitelerinin hiçbirinde herhangi bir bilgiyi, yazılımı veya ürünleri test etmemiştir ve bu nedenle, Sitenin içeriği veya sponsorları veya buradaki ürünlerin veya işlemlerin yeterliliği veya yeterliliği ile ilgili garantiler de dahil olmak üzere hiçbir beyanda bulunmaz.
MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI ve MINROGROUP Türkiye - İstanbul'da yetkili ve tescillidir. Bu web sitesi MINROGROUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI ("MRG") tarafından düzenlenmiş veya onaylanmıştır.

Bize bir E-Posta ✉ yaz
İletişim Formu için

NE YAPARIZ

Tavsiye Etmek
Yönetme
 Yenilik
Finans
Çoklu Yatırım
Müzakere
Destek

MRG PROJELER
MRG Projeleri ve Çoklu Yatırımları

MRG İnsanları getiriyor
Sermaye ve Fikirler birlikte!

YASAL BİLDİRİM

Damga

HİZMET

ÜLKE, ŞEHİR, BÖLGELER
Şirket Lokasyonları ve Ülkeleri

Türkiye - İstanbul
1. Bölge Akdeniz 2. Doğu anadolu bölgesi
3. Ege Bölgesi 4. Güneydoğu anadolu bölgesi
5. İç anadolu bölgesi 6. Karadeniz bölgesi
7. Marmara bölgesi