best css templatesMakine Mühendisliği

Üretim Endüstrisi

Makine Mühendisliği

Makine mühendisliği, Türkiye ekonomisindeki en önemli büyüme motorlarından biri olmaya devam ediyor. Bu sektör, ağırlıklı olarak yarı mamul ürünler üretme ve sunma ve inşaat, enerji, tekstil, tarım ve madencilik gibi önemli sektörlere girdi sağlama kabiliyetinden dolayı, Türkiye'nin daha geniş imalat sanayinin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye'de mühendislik sektörü yüksek katma değeri ve araştırma ve geliştirme hizmetleriyle yüksek payı ile tanınmaktadır - Türkiye'de her yıl 450.000'den fazla mühendis mezun olmaktadır. Sektörün ihracat / ithalat payı yüzde 52'ye ulaştı ve yerel kaynak kullanımı, üretim seviyesindeki tüm girdilerin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturuyor.

• Makine sanayinin toplam ihracat değeri, 2005 yılında 5,2 milyar dolar olan 2016 yılında 13,4 milyar dolara ulaştı.

• Makine ihracatı yıllık artış oranı, 2005 ve 2016 yılları arasında yüzde 9 iken, aynı dönemde Türkiye'nin toplam ihracat artış hızından daha iyi olmuştur.

• Türkiye'nin dördüncü büyük ihracat endüstrisi, toplam ihracatın yüzde 9'unu oluştururken, Türk makine ürünleri 200'den fazla ülkeye teslim edildi.

• Makine ihracatının yüzde 60'ı AB ülkelerine ve ABD'ye gidiyor.

• Toplam makine mühendisliği ithalatı, güçlü iç talebin altını çizerek, son on yılda ortalama yüzde 10,3 olan yıllık büyümeye kıyasla, 2016 yılında 26 milyar doları aşmıştır.

• Makine mühendisliğine DYY girişi, 2005-2015 yılları arasında makine mühendisliğinde toplam DYY'nin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan önemli bir toplam DYY girişi kaynağıdır.

• Makine mühendisliği Ar-Ge harcamaları, 2014 yılında Türkiye'nin toplam Ar - Ge harcamalarının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan 600 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin makine sektöründeki rekabet gücü, uygun işletme maliyetleri ve gelişmeyi teşvik edici önemli faktörler ile güçlendirilmektedir. Operasyonel maliyetler arasında rekabetçi işgücü maliyetleri, uygun maliyetli ve güvenilir enerji kaynakları ve Türkiye'nin jeostratejik konumuna dayalı lojistik faydalar bulunmaktadır. Gelişim faktörleri kalifiye işgücü, cömert yatırım teşvikleri, yenilik odaklı bir altyapı, güçlü bir tedarikçi tabanı ve yerel kümelenmeleri içerir.


Bize bir E-Posta ✉ yaz
İletişim Formu için

NE YAPARIZ

Tavsiye Etmek
Yönetme
 Yenilik
Finans
Çoklu Yatırım
Müzakere
Destek

MRG PROJELER
MRG Projeleri ve Çoklu Yatırımları

MRG İnsanları getiriyor
Sermaye ve Fikirler birlikte!

YASAL BİLDİRİM

Damga

HİZMET

ÜLKE, ŞEHİR, BÖLGELER
Şirket Lokasyonları ve Ülkeleri

Türkiye - İstanbul
1. Bölge Akdeniz 2. Doğu anadolu bölgesi
3. Ege Bölgesi 4. Güneydoğu anadolu bölgesi
5. İç anadolu bölgesi 6. Karadeniz bölgesi
7. Marmara bölgesi