free site creation softwareYaşam Bilimleri

Araştırma

Yaşam Bilimleri

Türkiye'de sağlık ve ilgili endüstriler stratejik öneme sahip alanlar olarak kabul edilmektedir. Bu, özellikle bu sektörlerin sosyal ve ekonomik etkileri açısından doğrudur. Türkiye, 2004 yılında Sağlık Hizmetlerinin uygulanması ile sağlık reformları konusundaki taahhüdünü onaylamıştır. Bu reformlar, Türkiye'nin sağlık sisteminde Ar - Ge yatırımları ve sağlık hizmetlerinde yeniliklerle desteklenen önemli bir iyileşme olduğunu göstermiştir.

Türkiye ilaç sektöründeki bazı önemli bilgiler ve rakamlar:

• Türkiye ilaç pazarı 2016 yılında 20,7 milyar YTL'ye ulaştı - 2015 yılına göre yüzde 16,5 arttı. Satışlar aynı dönemde yüzde 4,7 artarak 2,23 milyar adede ulaştı.

• IMS ve Technavio'dan gelen haberlere göre, Türkiye en iyi 20 "pharmerging" ülkesinden biri

• Türkiye ilaç pazarının, 2016 ve 2025 yılları arasında yıllık yüzde 11 oranında büyümesi beklenmektedir. Kişi başına düşen ilaç satışları, 2015 yılında 97 dolardan 2025 yılına kadar 128 dolara yükselmiştir.

• Bu sektörde yaklaşık 300 ilaç şirketi var. Uluslararası standartları karşılayan 67 üretim yerinden 12'si çok uluslu şirketlerdir.

• Türkiye'de üçü çok uluslu olmak üzere toplam 12 adet ilaç üretim tesisi bulunmaktadır.

• İlaç sektöründe yaklaşık 31.000 kişi çalışıyor ve 11.500'den fazla ürün üretiliyor.

• İlaç ihracatı, 2011 yılında 610 milyon dolar olmuş ve geçtiğimiz beş yıl içinde yüzde 41.4 artarak 2016 yılında 863 milyon dolara ulaşmıştır.

• Türk ilaç üreticileri, bu ticaretin çoğunu oluşturan AB, MENA ve BDT ülkeleriyle birlikte 170'ten fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

• Sektördeki düzenlemeler AB direktiflerine uygundur.


Türkiye ilaç sektöründeki bazı önemli bilgiler ve rakamlar:

• Türk tıbbi cihaz pazarı, 2016 yılında 2,3 milyar doları aştı.

• Türkiye'de 1000 civarında tıbbi cihaz üreticisi var. Ayrıca, İstanbul, Ankara ve Samsun illerinde tıbbi cihaz ağları bulunmaktadır.

• Pazarın, 2016 ve 2020 arasında YTL cinsinden yıllık yüzde 6,7 oranında büyümesi bekleniyor.

• Toplam yatak kapasitesi 41.000 olan 29 yeni sağlık kampüsü projesi, önümüzdeki birkaç yıl içinde bu alanda artan talebi karşılayacaktır.

• Turist sayısının 2008'de 74.000'den 2016'da yaklaşık 1 milyona yükseldiği büyüyen medikal turizm endüstrisinin, tıbbi cihazlara olan talebi daha da artırması bekleniyor.

• Tıbbi cihazlar için yönetmelikler AB direktiflerine uygundur.


Bize bir E-Posta ✉ yaz
İletişim Formu için

NE YAPARIZ

Tavsiye Etmek
Yönetme
 Yenilik
Finans
Çoklu Yatırım
Müzakere
Destek

MRG PROJELER
MRG Projeleri ve Çoklu Yatırımları

MRG İnsanları getiriyor
Sermaye ve Fikirler birlikte!

YASAL BİLDİRİM

Damga

HİZMET

ÜLKE, ŞEHİR, BÖLGELER
Şirket Lokasyonları ve Ülkeleri

Türkiye - İstanbul
1. Bölge Akdeniz 2. Doğu anadolu bölgesi
3. Ege Bölgesi 4. Güneydoğu anadolu bölgesi
5. İç anadolu bölgesi 6. Karadeniz bölgesi
7. Marmara bölgesi